Ujęcia wykonane w Warszawie oraz Dziekanowie Polskim (woj. mazowieckie). Realizacja odbyła się w maju 2020 roku.