Pierwsze wzmianki o szybie pochodzą z 1769 roku. Wówczas urzędowy komunikat informował o pracach na terenie Gorc: „Kopalnia w Gorcach, która przez gminę jest prowadzona daje rocznie 693 wozy węgla”.

Szyb powstał w 1971 roku i pierwotnie nazywał się „Gustaw”, lecz w późniejszych czasach został przemianowany na „Witold”. Największy rozwój rozpoczął się 30 lat później, gdy zostały przyłączone do niego mniejsze sztolnie. Właściciel kopalni wielokrotnie się zmieniał.

W 1931 roku kopalnia została zalana, co było skutkiem nadejścia kryzysu gospodarczego. Decyzję o jej ponownym uruchomieniu podjęto dopiero 12 lat później. Wówczas stała się ona częścią zakładów wydobywczych „Gluckauf” (późniejszej „Victorii”) w Sobięcinie. Po wojnie ponownie została rozbudowana.

W 1993 roku w wyniku przejścia na gospodarkę rynkową szyb oraz cała kopalnia „Victoria” zostały zlikwidowane.

21 lat później, w 2014 roku szyb „Witold” został ponownie otwarty. Niszczejące budynki pokopalniane zostały zrewitalizowane i przekształcone w Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”. W CKK mieści się Izba Pamięci Górnictwa i Kopalnictwa, w której znajdują się eksponaty oraz pamiątki przekazane przez osoby, które kiedyś były związane z górnictwem na terenie Boguszowa-Gorc. Ciekawą atrakcją jest również wieża widokowa Szybu „Witold”. Na jej szczyt prowadzi 117 wąskich schodów.

Wstęp bezpłatny.

Podczas przygotowywania artykułu korzystano z danych zamieszczonych w serwisie CKK „Witold” ckkwitold.com.pl.

Linki:
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Witold”: https://ckkwitold.com.pl