Zamek Świny znajduje się we wsi Świny koło Bolkowa (woj. dolnośląskie). Jest on najstarszym prywatnym zamkiem w Polsce.

Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z kroniki Kosmasa z 1108 roku, gdzie został wymieniony pod nazwą „Zvini in Polonia”. Powstał on z brunatno-czerwonego zlepieńca. Początkowo był grodem, później zamkiem obronnym, zaś od początków XVII wieku zamkiem mieszkalnym.

W połowie XIV wieku w miejscu drewnianych umocnień powstała czterokondygnacyjna wieża mieszkalno-obronna. W jej ścianie do dzisiaj zachował się gotycki portal wejściowy. Wiek później do wieży został dobudowany dwuszczytowy budynek mieszkalny i nowe fortyfikacje obwodowe. Ostatnia największa przebudowa zamku miała miejsce w latach 1614-1660 i została przeprowadzona przez Johanna Sigismunda von Schweinichen. Dobudowano wówczas prostokątny pałac, a cały kompleks otoczono obwarowaniami, które były przystosowane do użycia broni palnej.

Po dewastacji w 1762 roku największych zniszczeń zamku dokonały huragany oraz pożar w 1876 roku, który całkowicie strawił wnętrze zamku. W 1931 roku dokonano próby zabezpieczenia budowli. W latach 1936-1937 wieża została pokryta dachem. Kolejne prace rozpoczęto po 30 latach.

Teoretycznie zwiedzanie jest możliwe od 1 kwietnia do 31 października, w godzinach 12:00 – 18:00. W praktyce jednak może być konieczny kontakt z klucznikiem, który mieszka 5 minut drogi od zamku. Dane kontaktowe znajdują się na tablicy przy drzwiach wejściowych. Wstęp 5,00 zł.*

Podczas przygotowywania artykułu korzystano z danych zamieszczonych w serwisie Wikipedia (pl.wikipedia.org).

*Stan na 20/09/2020